توانایی ها

طراحی-ساخت-اجرا
طراحی و انجام محاسبات سیستم های هیدرولیک , پنیوماتیکو روانکاری
طراحی وانجام محاسبات حرارتی وبرودتی سیستم های هیدرولیک  و روانکاری
  سیستم های فوقFlow Sheet- P & ID طراحی وانجام سایزینگ و تهیه دیاگرام های فنی و
طراحی پایپینگ و نقشه کشی سیستم های هیدرولیک , پنیوماتیکو روانکاری
طراحی و ساخت سیلندرهای هیدرولیکی و پنیوماتیکی به صورت استاندارد و سفارشی
طراحی و ساخت پاورپک های هیدرولیکی و روانکاری به صورت استاندارد و سفارشی
طراحی و ساخت بلوک های هیدرولیک , پنیوماتیک و روانکاری به صورت استاندارد و کارتریج
طراحی و ساخت انواع پرس های هیدرولیک
طراحی و ساخت سیستم های روانکاری مربوط به انواع گیربکس و خطوط تولید
طراحی و ساخت فیکسچرهای  هیدرولیکی و پنیوماتیکی
طراحی و ساخت تقسیم کننده های گردان هیدرولیکی و پنیوماتیکی
اجرای مهندسی معکوس بر روی سیستم های هیدرولیک , پنیوماتیک و روانکاری
اجرای پروژه های هیدرولیک , پنیوماتیک و روانکاری مربوط به ماشین آلات و خطوط تولید کلید در دست از طراحی تا نصب و راه اندازی
اجرای سیستم لوله کشی و پایپینگ  سیستم های هیدرولیک , پنیوماتیک و روانکاری
تامین و مشاوره
تامین کننده تجهیزات سیستم های هیدرولیک، پنوماتیک و روانکاری از قبیل انواع شیر آلات، پمپ، سیلندر و… از شرکت های معتبر
تامین کننده سنسورها و ابزار دقیق سیستم های هیدرولیک، پنیوماتیک و روانکاری از شرکت های معتبر
تامین کننده اتصالات، لوله و شلینگ های مورد استفاده در سیستم های سیالاتی
تامین کننده قطعات یدکی پمپ، سلیندر، هیدروموتور و شیر آلات هیدرولیک، پنیوماتیک و روانکاری
تامین کننده قطعات مصرفی جک ها شامل آبندها و یاتاقان های استاتیکی، لوله سیلندری و راد
مشاوره در انتخاب مناسب ترین برند بر اساس نوع کار و هزینه سیستم های هیدرولیک، پنیوماتیک و روانکاری در زمینه آلات دقیق وتجهیزات
مشاوره در انتخاب نوع کنترل و برنامه ریزی سیستم های سیالاتی

نگهداری و تعمیرات
ارائه برنامه نگهداری سیستم های هیدرولیک , پنیوماتیکو روانکاری ماشین آلات کارخانجات و خطوط تولید-
تعمیر و بازسازی سیستم های هیدرولیک , پنیوماتیکو روانکاری قدیمی و بروز کردن آنها-
تعمیر و بازسازی انواع شیرآلات و پمپ های هیدرولیکی و پنیوماتیکی و روانکاری-
تعمیر و بازسازی انواع جک های هیدرولیکی و پنیوماتیکی-
تعمیر و بازسازی انواع پرس های هیدرولیکی

فهرست