عنوان: هيدروليك ماشين لاينر هندلر
كارفرما : شركت صنعت منصور
پيمانكار : شركت هيدرومهر پارسيان
سال انجام پروژه:92

هيدروليك ماشين لاينر هندلر
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه هیدرو مهر می باشد

طراحی و پیاده سازی شده توسط شرکت مهندسی سنا ارتباطات
 

آمار بازدید
تعدادبازدیدامروز : 46
تعداد بازدیداین ماه : 1170
تعداد بازدید امسال : 6111
تعداد کل باز دیدها : 6111